Dzień w przedszkolu

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze.

Zabawy dowolne dzieci.

Praca wyrównawcza, z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia poranne.

Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

Śniadanie. Eksponowanie pracy dyżurnych. Przyswajanie wiedzy o zdrowym odżywianiu.

Czynności samoobsługowe w WC i łazience.

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze.

Przygotowanie do drugiego śniadania, drugie śniadanie.

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na zewnątrz (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), zabawy dowolne, spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące.

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne w WC i łazience. Dalszy ciąg prac dyżurnych – nauka nakrywania stołów.

Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Kultura zachowania się przy stole.

Zabiegi higieniczne: mycie zębów i rąk.

Relaks. Słuchanie bajek , muzyki, wyciszenie.

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości.

Zabawy dowolne według wyboru dzieci, pobyt na świeżym powietrzu.

Podwieczorek.

Zabiegi higieniczne.

Zabawy inspirowane przez wychowanków, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.