Metodyka pracy

W codziennych działaniach z dziećmi wykorzystujemy zarówno tradycyjne, jak i nowatorskie metody wychowania i kształcenia w przedszkolu, m.in.:

  • pedagogikę zabawy
  • metodę ekspresji ruchowej Carla Orffa
  • metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • kinezjologię edukacyjną Paula E. Dennisona
  • metodę aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss
  • metodę Marii Montesorii
  • metodę Hany Tymichowej
  • metodę naturalnej nauki języka Wendy Pye
  • metodę dobrego startu