Zajęcia

Pragniemy stworzyć miejsce, gdzie każde dziecko będzie mogło rozwijać swoje zainteresowania, pasję i talent. Dlatego już wkrótce zaproponujemy Państwu popołudniowe zajęcia dla dzieci.

Przygotowujemy również ofertę warsztatów i wykładów dla rodziców.

Dlaczego warto korzystać z naszych zajęć?

Nasze zajęcia mają na celu stymulację rozwoju intelektualnego, motorycznego, emocjonalnego i społecznego. Pragniemy, aby Królestwo Maciusia było miejscem, w którym dzieci wraz z rówieśnikami będą mogły odkrywać otaczający je świat. Pobyt w grupie rówieśniczej sprzyja uspołecznianiu maluszków. Dzieci uczą się samodzielności, współpracy z innymi, tolerancji, zdrowej rywalizacji i szacunku.

W oparciu o współczesne koncepcje wychowania przedszkolnego podstawą naszych zajęć uczyniliśmy zabawę, która jest bardzo istotnym czynnikiem stymulującym społeczne dojrzewanie do pracy i obowiązku. Jest ona również naturalną formą aktywności każdego dziecka, potrzebą i zarazem motorem rozwoju osobowości. Aktywność własna dzieci przejawia się w samodzielnym, spontanicznym zaspakajaniu ciekawości poznawczej i obserwowaniu otoczenia. Nasze zajęcia prowadzimy w oparciu o Podstawę Programową MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.

Dodatkowe zajęcia dla naszych przedszkolaków

Zajęcia realizowane w ramach abonamentu:

  • rytmika
  • język angielski
  • gimnastyka korekcyjna
  • zajęcia plastyczne